Event

Vi kan förutom normala konferenser erbjuda andra kick-off eller teamaktiviteter som exempelvis femkamp.